ลงทะเบียน

ลงทะเบียน
คุณสมบัติของผู้ประกอบการ

1.ผู้ประกอบการ SMEs สัญชาติไทย ที่เป็นสมาชิก สสว. ทั้งที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งยังดำเนินธุรกิจปกติ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.ไม่เคยใช้สิทธิ์คูปอง โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 มาก่อน


คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล*
เลขบัตรประชาชน *
ชื่อกิจการ *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล
ปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน *
ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 3 ปี
ประเภทกิจการ *

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ระบบเพื่อเลือกแพ็กเกจการตรวจ